Vår webbplats använder cookies för att bättre tillgodose dina behov. Genom att ställa in din webbläsare kan du blockera eller ta bort cookies. Detta kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls. Genom att fortsätta använda webbplatsen, utan ändringar i din webbläsares inställningar, samtycker du till användning av cookies.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy och hantering av cookies.

Våra affärer är etiska och moraliska

Ethics & Legal Compliance

Etisk verksamhet är en inriktning

För oss är det enkelt. Vi gör affärer med andra på samma sätt som vi vill att andra gör affärer med oss. Det behöver inte ens nämnas att regel- och kontraktsstyrda krav respekteras och följs här på TA Hydronics. Vi förväntar oss högsta etiska nivå från oss själva, våra partner och våra leverantörer.

Vår personal gör alltid rätt

Här på TA Hydronics har vi alltid strävat efter att uppträda på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt.  Denna inställning formaliseras i vår nya beteendekodex.  All personal får utbildning i kodexen och är medveten om vad som förväntas.  Genom att se till att all personal agerar på ett lagligt och etiskt korrekt sätt ser vi också till att företagets verksamhet är laglig och etiskt korrekt.